KOMPLETNÍ PLNÍCÍ LINKY NA PLNĚNÍ LAHVÍ A KANYSTRŮ

Fillmatech se zabývá především dodávkami kompletních plnících linek. Tyto plnící linky je možno roztřídit do tří kategorií:

Ekonomické linky s kapacitou 1000-2500 lahví za hodinu

(standardní sestava: podávací stůl, plnící stroj se 2-6 tryskami, lineární nebo krokový jednohlavý uzavírací stroj, etiketovací stroj, tunel na balení do smrštitelné fólie)

Linky na střední výkony 3000-5000 lahví za hodinu

(standardní sestava: podávací stůl nebo stavěč lahví, plnící stroj s 8-12 tryskami, dvouhlavý uzavírací stroj, etiketovací stroj, tunel na balení do smrštitelné fólie)

Výkonné linky s kapacitou 6000-10000 lahví za hodinu

(standardní sestava: stavěč lahví nebo depaletizační zařízení, dvouřadý plnící stroj, kontinuální uzavírací stroj, etiketovací stroj, tunel na balení do smrštitelné fólie nebo stroj pro balení do kartónů, paletizační zařízení)

Fillmatech zajišťuje:

  • Návrh a projekt prostorového uspořádání linky s ohledem na prostorové možnosti v závodě klienta
  • Návrh vedení přívodů médií, produktu a CIP připojení a ovládání
  • Kompletní dokumentaci k projektu včetně FAT, SAT protokolů, materiálových certifikátů, analýzy rizik, validací atd.
  • Instalaci a zprovoznění linek včetně provedení komplexních testů a zaškolení obsluhy
  • Záruční a pozáruční servis, preventivní servisní prohlídky, dodávky náhradních dílů

 KOMPLETNÍ LINKY JSOU DODÁVÁNY VČETNĚ:


STAVĚČŮ LAHVÍ
ETIKETOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
DEPALETIZÁTORU
BALÍCÍCH STROJŮ DO SMRŠTITELNÉ FÓLIE
KARTONOVÝCH STROJŮ
PALETIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ/
PALETIZAČNÍCH ROBOTŮ