APOLLO W

Lineární váhové plnící stroje jsou určeny především pro použití v provozech, kde je požadováno přesné sledování plnícího procesu a archivace naměřených dat pro další zpracování. Jedná se především o farmaceutické a potravinářské provozy. Plnění na váhu umožňuje také eliminovat vliv teploty, při jejíž změně dochází u některých produktů ke značné změně objemu, např. u oleje.

Sortiment váhových plnících strojů zahrnuje i stroje pro plnění velkých objemů (10-30 l) a dále stroje pro plnění sudů a IBC kontejnerů stojících na paletě.