CAPLINE CN

Lineární uzavírací stroje jsou určeny pro zavírání stabilních obalů (lahví, kanystrů) šroubovacími nebo narážecími uzávěry. Jsou vyráběny ve dvou verzích.

Capline CN - 1 má pouze jednu stanici pro podávání víček a uzavírání (výkon do 1500 lahví za hodinu).

Capline CN - 2 má stanici pro nasazení víčka a utažení na první závit a zavírací stanici, kde dojde k dotažení víčka na požadovaný moment (výkon 2500 lahví/hodinu).

Díky použití servomotoru pro utažení uzávěrů je dosahováno přesného utahovacího momentu.

Automatická orientace víček je zajišťována dle typu víček pomocí rotačních, vibračních nebo pásových orientátorů.